ชื่อ:DVA ซึ่งเป็นตัวละครพิเศษของ COS ถูกใส่ไว้ในสวนหลังบ้านโดยโต้งและขึ้นสู่สวรรค์

ลิ้งค์ดาวน์โหลด1:<-- HTTP -->

ลิ้งค์ดาวน์โหลด2:<-- thunder -->

Thunder